Bret MichaelsHBOTippy TomRob CorddryDavid Lee Roth2005Mel GibsonSuper Show